האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10974 תנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה

10974 תנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי המזרח התיכון

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של המזרח התיכון או בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה. וכן עמידה בדרישות האנגלית ובהדרכה ביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה לתעודה בלימודי מגדר: קבלה לתכנית ואישור של מרכז/ת ההוראה בקורס ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: ד"ר נגה אפרתי

נשים תמיד מלאו תפקיד חשוב בתולדות המזרח התיכון, לא רק בבית ובמשפחה אלא גם בכלכלה, בחברה, בתרבות ובפוליטיקה. בעת החדשה נטלו נשים חלק משמעותי בהתפתחויות ההיסטוריות המרכזיות באזורנו – החל מההתעוררות התרבותית הערבית (‏אל-נהצ'ה‎)‏, דרך המאבקים למען עצמאות לאומית ובניית מדינות הלאום וכלה במאבקים החברתיים והפוליטיים בני זמננו.

הקורס סוקר את תהליך התפתחותן של תנועות נשים במזרח התיכון מסוף המאה ה-19 ועד ימינו. הוא בוחן את הסוגיות המרכזיות שהעסיקו אינטלקטואליות, מנהיגות נשים וארגוני נשים ומשרטט את הדרכים שונות בהן ביקשו לאתגר את הסדר המגדרי בחברותיהן. הקורס מבקש לפרק את המושג "האשה המסלמית/הערביה" בחקר ההיסטוריה של האזור, להבחין בניסיונות מגוונים של נשים ולהכיר את הדרכים השונות בהן שיחקו נשים תפקיד פעיל בקביעת גורלן.

במהלך הקורס ננתח קטעי קריאה וראיונות שידגימו את התועלת שבבחינת קולות וניסיונות של נשים לחקר המזרח התיכון ויבהירו את התועלת שבהוספת "המפסלת המגדרית" לארגז הכלים של ההיסטוריונ/ית.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.