האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10980 כלכלה פוליטית

10980 כלכלה פוליטית‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: תורת המחירים א', תורת המחירים ב' וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מקרו כלכלה א, מקרו כלכלה ב, חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, מושגי יסוד באקונומטריקה.

הקורס בתהליך פיתוח.

פיתוח הקורס: ד"ר מרדכי א' שורץ וד"ר רונן בר-אל (‏‏כתיבה‎‎)‏‏

יועצים: ד"ר אסטבן קלור, ד"ר רפאל פרנק, ד"ר אביחי שניר.

הקורס דן בתפקידיה הכלכליים של הממשלה בתחומים שבהם התערבותה רצויה ובמקרים שבהם היא מזיקה, מזווית מיקרו-כלכלית. נדון בכלכלת הרווחה, נגדיר את מושג היעילות וננתח את הקשר שלו למושגים כגון צדק, הגינות ושוויוניות. נבחן את הבעייתיות הקשורה לאגרגאציה של העדפות, בחירה חברתית והתערבות הממשלה, ונבחן את תפקיד הממשלה בנסיבות של קיום השפעות חיצוניות וקיומם של מוצרים ציבוריים ומונופולים, כלכלת מסים וכלכלה פוליטית.

חומר הלימוד

אנרכיה, לוויתן ואמנה חברתית: שיווי משקל במשק אנרכי, התפתחות כלכלת השוק, תפקידי השלטון.

בחירה חברתית: יסודות הבחירה החברתית, פונקצית דירוג חברתי ודירוג הוגן, משפטי אי-אפשרות, מודל הבוחר החציוני, הכרעה דמוקרטית ויעילות, מיקוח, פשרה ושיווי משקל פוליטי.

דמוקרטיה, אוטוקרטיה ומניפולציה‏‏: פערי אינפורמציה, תקשורת, כשלי שוק פוליטיים, חכמת ההמונים ומגבלותיה, פופוליזם ו"כלכלת אשליות", משטרים לא דמוקרטיים, דיכוי והפיכות.