האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10627 תורת המחירים א

10627 תורת המחירים א‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: הקורס מבוא למיקרוכלכלה, ואחד מהקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏. 2

פיתוח הקורס: פרופ' מנחם יערי, פרופ' שמואל ניצן, ד"ר ז'ראר עמיאש; ישראלה הנגאל (‏עריכה‎)‏

הקורס עוסק בתורת הצרכן הפועל בסביבה תחרותית וביישומיה. חלקו הראשון של הקורס (‏יחידות 2-1‎)‏ מוקדש למושגי יסוד הנוגעים לצרכן ולסביבה שבה הוא פועל. בחלק זה מוצגות האקסיומות של תורת הצרכן ושל תורת התועלת. בחלקו השני של הקורס (‏יחידות 4-3‎)‏ נדונה בהרחבה תורת הביקוש. חלקו השלישי של הקורס מוקדש ליישומים של תורת הצרכן: היצע עבודה, צריכה על פני זמן, אי-ודאות, מדדי רמת מחיה ומדדי יוקר מחיה, מדדים של שינויי רווחה ומושג הגמישות.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

תורת הצרכן א

יחידות 4-3

תורת הצרכן ב

יחידה 5 (‏פרק 6‎)‏

יישומים


1 עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.

2 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.