האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10999 קלאסיציזם ואמנות: קנון, התקבלות, משמעות

10999 קלאסיציזם ואמנות: קנון, התקבלות, משמעות‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לימודי תרבות

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים, ובכללם אמנות יוון ורומי, וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

ידע קודם מומלץ: אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון, אמנות הרנסנס באיטליה, על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19, אמנות מודרנית ועכשווית.

פיתוח הקורס: פרופ' מתי מאיר

קורס זה מוקדש לדליית הסיפור המורכב והדינמי שביסוד הקשרים למיניהם שיש בין האמנות הקלאסית ליצירה החזותית לתקופותיה. הוא עוקב אחר תולדות התקבלותם של פסלים וחפצים קלאסיים (‏יווניים-רומיים‎)‏ לסוגיהם - ותפקודיהם מעבר לעולם היווני והרומי, ואשר במהלך הזמן ובתרבויות שונות נתפרשו מחדש ועובדו לגרסאות חדשות. בלבושן העכשווי, בן התקופה, הוסיפו היצירות הקנוניות נדבך על נדבך ערכים ומשמעויות למכביר. עניינו של הקורס אפוא הוא לימוד מעמדה הקנוני של היצירה הקלאסית וביטוייה החזותיים והתרבותיים במופעים ובמערכות פרשנות חדשות ובעלות תוקף בתולדות האמנות, מימי האימפריה הרומית (‏27 לפנה"ס–395 לסה"נ‎)‏ ועד ימינו.

נושאי הלימוד

חטיבה א

פרק 1  קלאסיציזם מהו: הגדרות, תולדות המחקר, הנחות יסוד

פרק 2   אמנות קלאסית: מיוון לרומי

פרק 3 התקבלות האמנות הקלאסית בימי הביניים

פרק 4 קלאסיציזם באמנות העת המודרנית המוקדמת (‏המאות ה-14–ה-17‎)‏

פרק 5  ניאו-קלאסיציזם באמנות

פרק 6 קלאסיציזם באמנות בת זמננו: המאות ה-20 וה-21

חטיבה ב

פרק 7 הערום הקלאסי וגלגוליו: אפרודיטי/ונוס

פרק 8 קלאסיציזם בהיבט גלובלי

פרק 9  קלאסיציזם ו"האחר"