האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11305 אתיקה במנהל ומדיניות ציבורית בישראל

11305 אתיקה במנהל ומדיניות ציבורית בישראל‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים וביניהם שניים מהקורסים: מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל‏‏, מבוא למנהל וניהול ציבורי וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס:  ד"ר לילך ליטור וד"ר אור קרסין.

כתיבת מדריך למידה דיגיטלי: ד"ר לילך ליטור.

עריכת מקראה : ד"ר לילך ליטור.

הקורס עוסק בעקרונות היסוד ובגישות התיאורטיות שעליהם מתבססים כללי האתיקה בזירת המנהל הציבורית ובתהליכי עיצוב וישום מדיניות ציבורית. כמו כן הקורס יקנה ידע תיאורטי ויישומי בדבר מקומה וחשיבותה של האתיקה בתהליכי משילות.

במפגשים בקורס יידונו הנושאים והמושגים הללו: המתח שבין אתיקה למשפט וגישות תיאורטיות לאתיקה דוגמת גישת הצדק כהוגנות והתועלתנות. שחקנים ומוסדות בתחום האתיקה למשל היועץ המשפטי לממשלה. הסטודנטים יתוודעו למושגי יסוד בתחום האתיקה במנהל הציבורי כמו סוגיות של יושרה ואחריותיות וכן אחריות ציבורית, תגובתיות ושיתוף ציבור. בנוגע ליישום אתיקה במנגנוני המנהל הציבורי והממשל, יעסוק הקורס בסוגיות של אתיקה מקצועית של גורמים שונים ובכלל זה אנשי צבא, רופאים, שופטים, חברי כנסת ושרים וכן במנגנונים לשמירת האתיקה, וכללי אתיקה של עובדי ציבור. כמו כן יידונו אתיקה בארגונים ואחריות חברתית תאגידית וסוגיות של שחיתות פוליטית.

מטלות הקורס כוללות ממנים שיעסקו בנושא שייבחר על ידי הסטודנט אשר ינותח על פי חומר הלימוד, וכן כתיבת עבודת פרה סמינר באותו הנושא. סטודנטים שיעמדו בדרישות אקדמיות יוכלו להרחיב את עבודת הפרה-סמינר לעבודה סמינריונית מלאה.

חומר הלימוד

חומרי הקורס כוללים מקראת מאמרים וכן מדריך למידה דיגיטלי באתר הקורס.