האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11306 פוליטיקה ומדיניות: תאוריה ויישום

11306 פוליטיקה ומדיניות: תאוריה ויישום‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: מבוא לפוליטיקה השוואתית, מבוא למחשבה מדינית.

אחראים אקדמיים: ד"ר אור קרסין , פרופ' יגיל לוי.

פיתוח הקורס:  ד"ר אור קרסין, ד"ר רעות איצקוביץ' מלכה, פרופ' יגיל לוי, פרופ' בשיר בשיר, ד"ר אילה פז, ד"ר יפעת פז.

הקורס משלב תיאוריות מקרו וגישות מרכזיות מדיסציפלינת מדע המדינה עם תיאוריות של תהליכי מדיניות (‏policy process theories‎)‏. הקורס מתמקד במעגל המדיניות ומדגיש תהליכי ייזום, עיצוב ויישום מדיניות. הסטודנטים הלומדים בקורס יתוודעו לקווי הדמיון והשוני בין תיאוריות הליבה של תהליכי המדיניות לבין אבני בניין תיאורטיות מרכזיות מתחום מדע המדינה, לצד עיסוק ביישום התיאוריות וניתוח מקרי בוחן לפי התיאוריות הללו. באמצעות השוואה והנגדה בין התיאוריות, וניתוח מקרי בוחן של מדיניות ציבורית, נלמד כיצד שימוש בנקודות ראות מגוונות, עשוי להניב ניתוח שונה של אותו מקרה בוחן.

יחידות הלימוד מורכבות מיחידה אחת שמוקדשת לתיאוריה מתחום מדע המדינה, לאחריה יחידה שמוקדשת לתיאוריה המשתייכת למשפחה התיאורטית של תהליכי מדיניות, לאחר מכן נבחן מקרה בוחן של מדיניות בישראל באמצעות שתי הזוויות התיאורטיות (‏מדע המדינה ומדיניות ציבורית‎)‏ וחוזר חלילה. כך מתמקד הקורס בשמונה תיאוריות ובארבעה מקרי בוחן.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים בעריכת ד"ר אור קרסין וד"ר רעות איצקוביץ' מלכה.
המקראה משולבת ברצפים באתר הקורס ובהם המחשות, יישום ותרגול.

יחידות הלימוד