האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית

12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים – קבלה לתכנית.1

לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית –סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן (‏כתיבה‎)‏, יובל לבל

יועצים: פרופ' עוז אלמוג, פרופ' אלה בלפר, פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' יעל ישי

הנחת היסוד של הקורס היא כי הדמוקרטיה מייצגת תפיסת עולם תרבותית רחבה שבמרכזה זכותם של היחידים להיות שותפים בעיצוב חייהם על היבטיהם השונים. תפיסה בסיסית זו יצרה "אקלים אנושי" שונה לחלוטין מזה ששרר בעידן הטרום-דמוקרטי, וחלחלה, כפי שנראה, גם לסביבות שהן במהותן לא דמוקרטיות, כגון חברות כלכליות, ולתחומים לא-פוליטיים לכאורה, כגון מוסיקה.

קורס רב-מוקדי זה נועד להציג לפני הסטודנטים בתחילת לימודיהם לתואר השני לפחות חלק ממגוון המעשה והמחקר, מעבר לתחום הפוליטי הישיר, שבהם הדמוקרטיה מהווה כיום מסגרת חשיבה רלוונטית.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על מקראת מאמרים (‏בעברית ובאנגלית‎)‏ ועל מדריך למידה המבהיר את הקשר ביניהם.


1 מי שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים ובאישור מיוחד, להירשם לקורס.