האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12027 התאטרון הישראלי: תהליכי דמוקרטיזציה בחברה הישראלית

12027 התאטרון הישראלי: תהליכי דמוקרטיזציה בחברה הישראלית‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / תקשורת ותרבות

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו, קורס החובה באחת מהמגמות, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון.

פיתוח הקורס: פרופ' דן אוריין, ד"ר זמירה הייזנר; קרין חזקיה (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עוז אלמוג, פרופ' נילי דינגוט, פרופ' ירון צור, פרופ' גד קינר, פרופ' מוטי רגב, פרופ' אלי רוזיק, ד"ר זמירה הייזנר

רפרטואר התאטרון הישראלי (‏הכולל, בין היתר, תאטרון "מרכז" ותאטרון "שוליים", תאטרון דובר עברית וערבית‎)‏ מלמד על תהליכי דמוקרטיזציה שחלו בתרבות הישראלית מאז ראשית היישוב ועד לאלף השלישי. מן הרפרטואר ניתן ללמוד על שינויים באמנויות ובמדיה בייצוגן של הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית.

הקורס מפגיש את הלומד עם טקסטים כתובים ועם קטעי מחזות, שבהם מתמודדים יוצרי התאטרון וקהלם עם דמויות "אחרות", בייחוד עם ה"מזרחים", עם הערבים-הישראלים ועם הדתיים.

מטרת הקורס היא להמחיש באמצעות מחזות והצגות את שלושת השסעים המרכזיים בחברה הישראלית ואת השינויים שחלו ביחסים שבין הקבוצות במהלך מאה השנים האחרונות. עיקר הדגש יושם על שינויים הנראים (‏לפחות על הבמה‎)‏ כתהליכים של דמוקרטיזציה והמלמדים על תנודות על הבמה הפוליטית והחברתית במקומן של הקבוצות החברתיות הנדונות.

נושאי הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על שני ספרים, מקראה, אנתולוגיה של קטעי מחזות ומדריך למידה.


1 מי שלמד את הקורס התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏ בתואר ראשון, אינו רשאי ללמוד קורס זה.

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.