האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות

12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית –סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הסדנה: פרופ' יגיל לוי, ד"ר אתי שריג

יועצים: פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' שלמה מזרחי, ד"ר ארז צפדיה, ד"ר אילנה קופמן

הסדנה נועדה לפתח יכולת כתיבת נייר מדיניות (‏policy paper‎)‏. נייר מדיניות הוא מסמך שמציג בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית ומתווה לה חלופות לפתרון מתוך בחירה מנומקת בחלופה הנבחרת, וזאת במטרה לשכנע את מקבלי ההחלטות בשיקולי ההעדפה של העמדה המובעת. נייר מדיניות נבדל מעבודה אקדמית רגילה בכך שאין הוא מתמודד עם הצורך להסביר או לנתח תופעה, אלא מציע דרך פעולה יישומית.

הסדנה מכשירה את הסטודנטים לאתר בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית ולהתוות לה פתרון בצורה של נייר מדיניות, והיא מתבססת על עולם התוכן של השלטון המקומי. המטלה המסכמת בסדנה היא כתיבה של נייר מדיניות (‏במקום בחינה‎)‏.


1 מי שלמדו את הקורס סדנה לכתיבה של נייר מדיניות (‏10811‎)‏ בתואר ראשון, אינם רשאים ללמוד קורס זה.