האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12043 ניתוח מדיניות

12043 ניתוח מדיניות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

@@@ תנאי קבלה: לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה מזרחי (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' דוד דרי, פרופ' ערן ויגודה-גדות, ד"ר אסף מידני

הקורס מציע בחינה ושילוב של ניתוח יישומי ומדעי-מחקרי של מדיניות ציבורית. ניתוח מדיניות ציבורית מתבסס על מחקר שמטרתו לספק כלים והנחיות לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות. לשם כך פותחו כלים, שמסייעים בזיהוי הבעיה, באיתור החלופות לפתרון ובהערכתן, ובהצעת מתווה כולל לפתרון. הקורס בוחן מודלים וכלים לניתוח ואת יישומם על סוגיות נבחרות.