האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה

12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים-קבלה לתכנית.1

לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית-הקורסים סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע. 1

בשני העשורים האחרונים הפכה הגלובליזציה למושג שגור המתאר תהליכים של שינוי הנוגעים למדינת הלאום וליחסים בין המדינה לתהליכי השינוי הכלכליים והחברתיים המעצבים מחדש גבולות, זהויות ואינטרסים. בתום המלחמה הקרה ונפילת החומות נדמה היה שהולך ונוצר "כפר גלובלי" המחבר בין אנשים וקבוצות דרך תרבות משותפת ואינטרסים כלכליים. אולם, המציאות התבררה כמורכבת יותר ולצד תהליכים של האחדה מתחוללים תהליכים הפוכים של הסתגרות וניכור, פערים כלכליים גדולים בין ובתוך מדינות, ואתגרים לממשל ולדמוקרטיה.

אתגרים אלה נוגעים ליכולתה של המדינה והחברה להתמודד עם התהליכים המערערים את יציבותם של המוסדות השונים. כך, המושג "מדינת הלאום" המניח שקיימת או שתהיה בעתיד חפיפה בין גבולות הלאום לגבולות המדינה נראה אנכרוניסטי במציאות בה מדינות רבות אינן, הלכה למעשה, מדינות לאום ומדינות רבות מתמודדות עם תביעות של קבוצות אתניות להכרה ושוויון. מתחים אלה מועצמים בשל הפערים הכלכליים המתרחבים, הזעזועים של הכלכלה הגלובלית והתגברות האלימות בתוך מדינות.

הקורס ייבחן את תהליכי הגלובליזציה ויציע המשגות תאורטיות לשינויים המתחוללים וידון בהשפעותיהם על מבנים חברתיים ועל זהויות, ובאתגרים השונים שהם מציבים למשילות בתוך מדינות ובין מדינות.

הקורס בנוי מהרצאות מוקלטות ומפגשי הנחיה.


1 מי שאינם עומדים בתנאי הקבלה יכולים, במקרים מסוימים ובאישור מיוחד, להירשם לקורס.