האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12192 סמינר מחקר: רגולציה בעידן של משילות

12192 סמינר מחקר: רגולציה בעידן של משילות‏1

5 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה לממשל ומדיניות ציבורית: הקורסים סוגיות במדיניות ציבורית ומבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וקורס בחירה נוסף, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הסמינר: ד"ר אור קרסין

אחראי אקדמי: פרופ' יגיל לוי

רגולציה היא הכלי העיקרי המצוי בידי הממשל לשנות ולווסת התנהגות כלכלית וחברתית של פרטים וארגונים. מדינות עושות שימוש נרחב ברגולציה לממש את מדיניותן, ומכאן חשיבותה של הרגולציה ככלי ממוסד במדיניות הציבורית. אולם, בעידן של משילות, לא רק מדינות עושות שימוש ברגולציה, וצורות רגולטוריות מגוונות הפכו למרכזיות בפועלן של רשתות על-מדינתיות ובינלאומיות. מעורבותם של גופים חוץ ממשלתיים ברגולציה גוברת, הן בזירה המדינתית והן מחוצה לה. כלי הרגולציה משנים את פניהם מרגולציה כופה לרגולציה ווולונטרית, והאופן בו רגולציה מתוכננת הופך לממוסד יותר.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

מבנה הסמינר

הסמינר יתנהל במתכונת של סמינר מחקר בהנחיה אישית של מפתח הסמינר. יתקיימו 6 מפגשים בסמסטר בני 3 שעות כל מפגש. בחלקו הראשון של הסמינר יהיה דגש על מתן כלים תאורטיים לכתיבת העבודה הסמינריונית. הסטודנטים יקבלו מטלות שוטפות המבוססות על קריאת החומר הביבליוגרפי. במהלך הקורס יבחרו הסטודנטים בנושא לסמינר ויתבקשו להציג הצעת מחקר ולדון עליה בכיתה. בחלקו השני ימשיכו הסטודנטים לכתיבת העבודה הסמינריונית בהנחיה אישית של מנחה הסמינר. העבודה תכוון לבחינה של סוגיה אמפירית בהתבסס על הכלים התאורטיים שהוקנו בקורס.


1 חובה לכתוב בקורס זה עבודה סמינריונית.