האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית

12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: הקורסים סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: ד"ר תמי אורן, פרופ' יגיל לוי

הקורס מבוסס על ההנחה לפיה הבנתם של תהליכי העיצוב, הניהול והביצוע של תכניות מדיניות ציבורית אינה שלמה כל עוד אינה כוללת את הדיאלוג, ולא רק את המאבק, בין מוסדות המדינה לבין תנועות חברתיות, קבוצות אינטרס, מומחים והציבור הרחב. בעוד הזרם המרכזי של חקר המדיניות הציבורית עוסק בהתוויית מדיניות "מלמעלה למטה", קורס זה עוסק בתהליך "מלמטה למעלה". כל אחד משבעת הפרקים המרכיבים את הקורס ממוקד באחד מההיבטים של יחסי גומלין אלה וביחד, הם מציעים תשתית מחקרית רחבה להבנת ממדים שונים של מדיניות ציבורית.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים, מדריך למידה ואתר קורס מרובה תכנים.