האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12208 סמינר מחקר אורח על מדיניות הביטחון של ישראל: מגבלות השימוש בכוח צבאי

12208 סמינר מחקר אורח על מדיניות הביטחון של ישראל: מגבלות השימוש בכוח צבאי‏

5 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: הקורסים סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני, וקורס בחירה נוסף, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי המידע.

פיתוח הקורס: ד"ר איתן ברק

מטרת הסמינר היא לאפשר לסטודנטים להתוודע למדיניות הביטחון של ישראל במובן הרחב של המילה "ביטחון" ולעמוד על הריסונים והאילוצים עימם התמודדה בהקשר להפעלת כוחה הצבאי וכן למוגבלותו של כוח זה בהשגת יעדים אסטרטגים ומדיניים.

החלק הראשון של הקורס יתמקד בסקירת הסביבה הגיאו-אסטרטגית הייחודית לישראל ובמצוקת השרידות הנגזרת ממנה שליוותה את ישראל, לכל הפחות, בעשורים הראשונים לקיומה ובהשפעתה של מצוקה זו על עיצוב וגיבוש תפיסת הביטחון הישראלית. נמשיך בבחינה ודיון של עיקרי תפיסת הביטחון של ישראל, כמו הכלי שפיתחה ישראל למנוע מעשי איבה לאור היעדר יחסי שלום עם שכנותיה: הרתעה. נעמוד על מקומה במשולש המפורסם בדוקטרינת הביטחון הישראלי לצד התרעה מוקדמת והכרעה ונדון בעיקרון נוסף וחדש מן העשור האחרון: הגנה.

החלק השני של הקורס יתמקד באסטרטגיות ובדרכי הפעולה שבהן נקטה ישראל בניסיון לפתור את מצוקתה בהיעדר יישוב הסכסוך בינה לבין העולם הערבי. משמע, כריתת ברית אסטרטגית והרתעה גרעינית משתמעת כאמצעים לפתרון המצוקה.

החלק השלישי יתמקד במאמציה של ישראל לשכך מצוקה זו באמצעות אימוץ אמצעים לבניית אמון וביטחון, שילובם במשטרי ביטחון מוגבלים והגעה להסדרים של בקרת נשק.

החלק האחרון של הקורס יתמקד במידת התאמתה של תפיסת הביטחון הישראלית, כפי שעוצבה בעבר, למציאות הדינמית הנוכחית של האזור בכלל, ולאפשרות עתידית של מזרח תיכון גרעיני בשל התחמשות אפשרית של אירן בפרט.