האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13022 ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל

13022 ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. כמו-כן שניים מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק וניהול והתנהגות ארגונית. ידע קודם מומלץ: ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

פיתוח הקורס: ד"ר חיים לוי, פרופ' אורי בן-ציון, ד"ר אריה נחמיאס, ניצנה עדוי; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יצחק ונציה, פרופ' יורם לנדסקרונר, ד"ר בני לאוטרברך, ד"ר משה לשנו, ד"ר עודד שריג

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות וליישם כלי ניתוח לפתרון מודלים מימוניים. הקורס מתמקד בהמרת הניסוח התאורטי של מודלים שונים למבנה המאפשר יישום המודלים ככלים לקבלת החלטות פיננסיות באמצעות גיליון אלקטרוני (‏Excel‎)‏.

נושאי הלימוד

יישום מודלים בתחומים הבאים: תקצוב פעולות ונקודת האיזון; מחיר ההון ותקצוב הון (‏כדאיות השקעות וניתוח רגישות‎)‏; דוחות פרופורמה ותכניות עסקיות; הערכת שווי חברות; תיקי השקעות-מניות ואג"ח.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על ספר הקורס, מקראה ומדריך למידה וכן על חוברת מטלות ואירועים.


1 מסמסטר א2020 הקורס אינו נלמד עוד.