האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13041 השבחת ערך חברות

13041 השבחת ערך חברות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים / חשבונאות

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי, דיני תאגידים למנהלים, חשבונאות ניהולית.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עדן, פרופ' בעז רונן, פרופ' ניצה גרי (‏כתיבה‎)‏

יועצים: פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר אריה ברן, ד"ר צבי ליבר

מטרות הקורס

הקורס מתמקד בשילוב מערכות החשבונאות הניהולית עם גישות ניהול חדשניות, במטרה להשביח את ערך הארגון. הקורס מנתח גישות תמחיר, גישות ניהול עלויות וגישות ניהול תפעול מתקדמות, ומעריך את תרומתן להשגת מטרות הארגון. הקורס מקנה כלים לתמיכה בקבלת החלטות ניהוליות בנושאים: המחרה, בחירת תמהיל מוצרים או שירותים, הוצאת עבודות לקבלנות משנה, השתתפות במכרזים, השקעות ועוד.

נושאי הלימוד

 • מבוא – אובדן הרלוונטיות של התמחיר המסורתי

 • גישות ניהול חדשניות, תמחיר וקבלת החלטות

 • מדדי ביצוע וניהול לפי אילוצים

 • תמחיר וניהול מבוססי פעילויות – הערכה ביקורתית

 • תמחיר ככלי לתכנון ובקרה

 • מתודולוגיית קבלת ההחלטות הגלובליות

 • מרכזי רווח ומחירי העברה

 • השבחת חברות

 • ניתוח אירוע מסכם

חומר הלימוד

 • הספר לי זה עולה יותר: קבלת החלטות ניהוליות, תמחיר והשבחת חברות מאת י' עדן וב' רונן (‏מהדורה שנייה, הוד-עמי, 2003‎)‏

 • מקראה

 • מדריך למידה