האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13058 סמינר חדשנות בארגונים

13058 סמינר חדשנות בארגונים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 30 נ"ז עבור קורסים קודמים במינהל עסקים. ההרשמה לסמינר מותנית באישור ראש התכנית. ידע קודם מומלץ: יסודות היזמות, ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק.
ידע מוקדם ו/או ניסיון בתחומי היזמות והחדשנות מהווה יתרון לסטודנטים, אל מול המחקר הנדרש והתוצר של הסמינר.

מטרות הסמינר

בין נושאי הסמינר

מבנה הסמינר