האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13055 יסודות היזמות

13055 יסודות היזמות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: קבלה ללימודי התואר השני במנהל עסקים. הקורסים: שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, כלכלת עסקים, חשבונאות למנהלים, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קלמן, ד"ר אורן גיל אור, ד"ר דוד אלקחר

הקורס פותח בשיתוף פעולה עם המכללה הביטחונית לחדשנות יזמות והשתנות, חטיבת שילו"ח, צה"ל

מטרות הקורס

יזמוּת היא אחד התהליכים היסודיים ביותר בשוק ובארגונים, תהליך שאחראי להתפתחות שווקים וארגונים, ליצירה של ארגונים ושווקים חדשים, לשיפור מתמיד ולחדשנות. יזמות היא גם אחד האפיקים המרכזיים של א.נשים להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלהם בהקשר הארגוני והכלכלי על ידי פיתוח של מוצרים ותהליכים חדשים, הקמה של ארגונים חדשים ושינוי החברה והמשק. שתי המטרות הראשיות של הקורס הן להציג בפני הסטודנטים את הידע האקדמי והמעשי על יזמוּת ויזמים, ולשפר את היכולת של הסטודנטים לפעול כיזמים וכיזמיוֹת, ולנהל יזמיוֹת ויזמים. הקורס ידון הן ביזמות תוך ארגונית (‏intrapreneurship‎)‏, הן ביזמות במשק הפתוח (‏entrepreneurship‎)‏.

בסיום הקורס הסטודנטים:

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

בשל האופי הדינמי והיישומי של לימודי היזמות בתוכנית MBA, הקורס אינו מסתמך על ספר לימוד יחיד אלא על מגוון חומרים ומקורות, ובמרכזם מקראת מאמרים דיגיטלית ומקורות נוספים שיועלו לאתר הקורס.