האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13057 ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק

13057 ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במינהל עסקים והקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול התנהגות ארגונית, ניהול פיננסי ויסודות היזמות. ידע קודם מומלץ: מבוא להנדסת מערכות למנהלים.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קלמן, ד"ר דוד אלקחר

הקורס פותח בשיתוף פעולה עם המכללה הביטחונית לחדשנות יזמות והשתנות, חטיבת שילו"ח, צה"ל

מטרות הקורס

חברות הזנק (‏סטארטאפים‎)‏ הן מנוע היזמות העסקית במשק המודרני. ניהול נכון של חברות אלו, ושל פרויקטי הזנק בכלל, הם אחד האתגרים הניהוליים העיקריים של התקופה הנוכחית. הקורס מעניק לסטודנטים ולסטודנטיות היכרות עם גישת הניהול הרזה (‏lean management‎)‏ והיישום שלה בעולם חברות ופרויקטי הזנק. הקורס משלב היכרות עם תאוריות ומודלים של ניהול, עם יישום של אותם מודלים בעולם המעשה בכלל ובגישת ה Lean Startup בפרט. הקורס נשען על תכנים שאליהם התוודעו סטודנטים בקורס יסודות היזמות שהוא אחת מדרישת הקדם לקורס זה, ובעיקר על עקרונות של ניהול יזמות ושימוש במודל עסקי.

בסיום הקורס הסטודנטים:

נושאי הלימוד:

הלימוד יתבסס על שש יחידות לימוד. כל יחידת לימוד תתבסס על חומרים ללמידה עצמית, מפגשי הנחיה ומטלות. שש היחידות של הקורס ילוו במטלות (‏ממ"נים‎)‏ שבאמצעותן יתרגלו הסטודנטים את חומרי הלימוד בקורס, ויביאו לידי ביטוי את עמידתם ביעדים הלימודיים כפי שמפורטים לעיל. כלל המטלות והמטלה האחרונה והמסכמת, ידרשו מהסטודנטים ליישם את העקרונות התאורטיים שאליהם יתוודעו בקורס על סימולציה של חברת הזנק בהקמה. הסימולציה תתבצע בקבוצות עבודה של סטודנטים, וכל קבוצה תגיש גרסאות הולכות ומתקדמות של מסמך שיהיה שילוב של תוכנית עסקית ומודל עסקי. כל גרסה כזאת תשקף התקדמות של חודש של חברת ההזנק שהצוותים יפתחו. עקב שיטת הלימוד ההתנסותית הזאת, מומלץ מאד להשתתף במפגשי ההנחייה שבהם הסטודנטים עובדים על הפרויקט המתגלגל של הקורס. כמו כן הקורס מחייב קיום מפגשי צוות שבועיים והגשות (‏קטנות‎)‏ רבות במשך הקורס עצמו.

חומר הלימוד

בשל האופי הדינמי והיישומי של לימודי היזמות בתוכנית ה- MBA, הקורס מסתמך על מגוון חומרים ומקורות, ובמרכזם מקראת מאמרים דיגיטלית ומקורות נוספים שיועלו לאתר הקורס מעת לעת.
מטלות הקורס מבוססות על עבודה קבוצתית שוטפת במשך כל הקורס.