האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14011 פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות

14011 פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / טכנולוגיות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.2 ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.2 וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר אבנר כספי, ד"ר אינה בלאו

יועצים: פרופ' עזי ברק, פרופ' יאיר עמיחי-המבורגר

ההתפתחות הטכנולוגית הכרוכה ברשת האינטרנט, ובמיוחד השימושים המסחריים האקדמיים והפרטיים שרשת זו מאפשרת, הופכים לחלק משמעותי יותר ויותר בחיי הפרט והחברה. לא בכדי יש המכנים את רשת האינטרנט "העולם הווירטואלי" או Cyberspace. בקורס ארבעה פרקים. תחילה נציג את המאפיינים הייחודיים של תקשורת במרחב הדיגיטלי. בהמשך נדון בנושאים שמאפיינים אינטראקציה בין-אישית (‏פרק 2‎)‏ וקבוצתית (‏פרק 3‎)‏ ברשת תוך מתן דגש על נושאים כמו ניהול רושם, מוניטין ופרטיות במרחב הדיגיטלי ודינמיקה ברשתות החברתיות. נסיים את הקורס בפרק שמתמקד בהשלכות החינוכיות של האינטראקציה במרחב הדיגיטלי .

נושאי הלימוד

  • מאפייני תקשורת מתווכת במרחב הדיגיטלי

  • היחיד ברשת: ניהול רושם, מוניטין ופרטיות

  • קבוצה ברשת ורשת חברתית

  • השלכות חינוכיות של האינטראקציה במרחב הדיגיטלי

חומר הלימוד כולל מקראה ומדריך למידה.


1 שם הקורס בגרסתו הקודמת היה סוגיות בפסיכולוגיה של משתמש רשת האינטרנט.

במסגרת קורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.

2 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד.