האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14017 שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת

14017 שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / טכנולוגיות למידה

תנאי קבלה: הקורסים פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.2 ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר פול גורסקי

יועץ: ד"ר אבנר כספי

הקורס עוסק ביחסי הגומלין בין תחומי דעת לבין שימוש בכְלֵי טכנולוגיות מידע ולמידה.

נושאי הלימוד

  • מהו ידע ומה מבחין בין תחומי דעת אקדמיים

  • תאוריות של שילוב טכנולוגיה בהוראה

  • יישום של שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת שונים

מבנה הקורס

הקורס הוא קורס סמינריוני, שבמסגרתו ישלבו הסטודנטים קריאת מאמרים, חיפוש מידע וכתיבת עבודה סמינריונית. הסטודנטים יתנסו בתכנון מחקר ובביצועו.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראה ועל מדריך למידה.


1 במסגרת קורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.

2 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד.