האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14022 טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים

14022 טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / טכנולוגיות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / מערכות למידה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה והקורסים פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, מחקר כמותי בחינוך, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.1 ידע קודם מומלץ: הקורס סוגיות בחינוך מיוחד או רקע קודם בנושא.

פיתוח הקורס: פרופ' טלי היימן, ד"ר סיגל עדן

יועצים: פרופ' יורם עשת, פרופ' תמר וייס, פרופ' מלכה מרגלית, ד"ר אורית חצרוני

הקורס יזמן לסטודנטים היכרות עם מגוון רחב של טכנולוגיות סיוע – תחום דינמי המתאפיין בהתפתחות מואצת על רקע השינויים החלים בשנים האחרונות בעולם הטכנולוגי. במסגרת הקורס יידונו שאלות מעשיות ותאורטיות העולות מתהליכי ההטמעה והשימוש בטכנולוגיות אלה בקרב ילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים, במערכת החינוך ומחוצה לה; משאלות אתיות ועד לשאלות הנוגעות ליעילות הטכנולוגיה והשפעתה על תחומים שונים כגון למידה, נגישות, השתלבות בסביבה החברתית והתעסוקתית, תפקוד בחיי היומיום ואיכות חיים.

מטרות הקורס

  • הכרת ההתפתחויות המרכזיות והמגמות העכשוויות בתחום הטכנולוגיה בשדה החינוך המיוחד בהתייחס לשינויים שחלו בעולם ובישראל, תוך הדגשת הגישה המפצה והגישה המתקנת.

  • הצגת מגוון טכנולוגיות סיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים.

  • התוודעות להיבטים שונים אותם מנסה הטכנולוגיה לקדם בהתייחס לאוכלוסיות השונות: קוגניציה, שפה ודיבור, הנגשה פיזית ודיגיטלית והיבטים רגשיים וחברתיים.

נושאי הלימוד

  • גישות בשילוב טכנולוגיה למען אנשים עם צרכים מיוחדים

  • טכנולוגיות סיוע

  • הטכנולוגיה כמאפשרת תקשורת

  • נגישות פיזית ונגישות למידע

  • טכנולוגיה, למידה וקוגניציה אנושית

  • היבטים חברתיים-התנהגותיים ברשת של אנשים עם צרכים מיוחדים

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מקראת מאמרים המציגים מחקרים בתחום ועל מדריך למידה.

במהלך הלמידה נדרשים הסטודנטים ל-3 מטלות הכוללות קריאה וניתוח חומר תאורטי ומחקרי, ביצוע תצפית על אדם המשתמש בטכנולוגית סיוע והצעת מתווה לחקירת אחת הטכנולוגיות המוצגות בקורס. בסיום הקורס יתקיים מבחן בית. כל מפגשי ההנחיה יהיו מקוונים.


1 הקורס נקרא בגרסתו הקודמת שיטות מחקר בחינוך.

2 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד.