האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14022 טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים

14022 טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / טכנולוגיות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / מערכות למידה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, מחקר כמותי בחינוך,1 טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.2 ידע קודם מומלץ: הקורס סוגיות בחינוך מיוחד או רקע קודם בנושא.

עדכון ופיתוח הקורס (‏2018‎)‏: פרופ' טלי היימן, ד"ר נועם שקד, ד"ר אפרת פיטרסה

פיתוח הקורס (‏2014‎)‏: פרופ' טלי היימן, ד"ר סיגל עדן

יועצים: פרופ' יורם עשת, פרופ' תמר וייס, פרופ' מלכה מרגלית, ד"ר אורית חצרוני

הקורס יזמן לסטודנטים היכרות עם מגוון רחב של גישות בשילוב טכנולוגיות סיוע – תחום דינמי המתאפיין בהתפתחות מואצת על רקע השינויים החלים בשנים האחרונות בעולם הטכנולוגי. במסגרת הקורס יידונו שאלות מעשיות ותאורטיות העולות מתהליכי ההטמעה והשימוש בטכנולוגיות אלה בקרב ילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים, במערכת החינוך ומחוצה לה; משאלות אתיות ועד לשאלות הנוגעות ליעילות הטכנולוגיה והשפעתה על תחומים שונים כגון למידה, נגישות, השתלבות בסביבה החברתית והתעסוקתית, תפקוד בחיי היומיום ואיכות חיים.

מטרות הקורס

  • הצגת מגוון טכנולוגיות סיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים שונים.

  • הכרת ההתפתחויות המרכזיות והמגמות העכשוויות בתחום הטכנולוגיה בשדה החינוך המיוחד בהתייחס לשינויים שחלו בעולם ובישראל.

  • התוודעות להיבטים שונים אותם מנסה הטכנולוגיה לקדם בהתייחס לאוכלוסיות השונות כמו שפה ותקשורת, לקויות חושיות ומוטוריות, הנגשה פיזית ודיגיטלית והיבטים רגשיים וחברתיים.

נושאי הלימוד

  • טכנולוגיות סיוע – הגדרות, עקרונות, סיווג וחקיקה.

  • טכנולוגיות סיוע לאנשים על הספקטרום האוטיסטי.

  • טכנולוגיות סיוע לאנשים עם לקויות ראייה ושמיעה.

  • הטכנולוגיה כמסייעת ללמידה וחשיבה

  • רשתות חברתיות: היבטים רגשיים וחברתיים.

  • טכנולוגיה ונגישות.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מקראת מאמרים המציגים מחקרים בתחום ועל מדריך למידה.

במהלך הלמידה נדרשים הסטודנטים ל-3 מטלות הכוללות קריאה וניתוח חומר תאורטי ומחקרי, ביצוע תצפית על אדם המשתמש בטכנולוגית סיוע והצעת מתווה לחקירת אחת הטכנולוגיות המוצגות בקורס. בסיום הקורס יתקיים מבחן בית. כל מפגשי ההנחיה יהיו מקוונים.


1 הקורס נקרא בגרסתו הקודמת שיטות מחקר בחינוך.

2 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד.