האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20272 מערכות ספרתיות

20272 מערכות ספרתיות‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

@@@ ידע קודם דרוש: הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java.2 ידע קודם מומלץ: הקורס מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏או נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' יהודית גל-עזר, אילנה בס, אמי ולדרסקי, יוסי קאופמן; בת-שבע כהן (‏עריכה‎)‏

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר מערכות ספרתיות (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1988‎)‏ שהוא תרגום של 7 הפרקים הראשונים בספר:

M. Mano, Digital Design (‏Prentice Hall, 1984‎)‏

לספר הקורס נלווה מדריך למידה שעודכן על פי הספר:

M.M. Mano & M.D. Ciletti, Digital Design, 4th ed. (‏Prentice Hall, 2006‎)‏

נושאי הלימוד

קודים בינריים, לוגיקה בינרית, טבלות אמת, משפטי האלגברה הבולאנית, משוואות לוגיות, פישוט פונקציות בולאניות באמצעות משפטים אלגבריים, מינימיזציה של פונקציות בולאניות באמצעות מפת קרנו, תכנון מערכות צירופיות (‏בעזרת בוררים, מפענחים, ROM וכדומה‎)‏, מעגלי דלגלגים, מערכות עקיבה סינכרוניות, מערכות עקיבה אסינכרוניות.


1 הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר ג2021.

2 או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.