האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20314 פיסיקה סטטיסטית

20314 פיסיקה סטטיסטית‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: הקורסים תרמודינמיקה (‏או תרמודינמיקה לפיסיקאים‎)‏,2 מכניקה, חשמל ומגנטיות, פרקים בפיסיקה מודרנית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,3 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏, 4 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות.

פיתוח הקורס (‏מהדורה שלישית‎)‏: פרופ' יוסף ורבין, ד"ר גיל אריאל; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועץ ליחידות 4-1: פרופ' דניאל עמית

פיתוח הקורס (‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' יוסף ורבין; ריבה נדם (‏עריכה‎)‏

יועצים (‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' דוד ברגמן,
פרופ' יונתן שפיר, ד"ר עופר אייל, גיא סלע

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' דניאל עמית, אורה מאור, אהרון קפיטולניק, יונתן שפיר

יועצים (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' דוד ברגמן, פרופ' יוסף דותן, פרופ' שמואל וייס, פרופ' יורם קירש

מטרות הקורס

חומר הלימוד

ספר הקורס, פיזיקה סטטיסטית, מאת דניאל עמית ויוסף ורבין (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏.

יחידה 1

התאוריה הקינטית של הגזים

יחידה 2

פיסיקה סטטיסטית של פרה-מגנט

יחידה 3

פיסיקה סטטיסטית ותרמודינמיקה

יחידה 4

מגז אידיאלי ועד גז פוטונים

יחידה 5

על בוזונים ופרמיונים


1 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.

2 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4 בעבר נקרא הקורס אלגברה ליניארית לתלמידי מדעי הטבע.