האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20472 תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר

20472 תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: 1יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית, ואחד מהקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏,2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א. ידע קודם מומלץ: הדרכה ביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' ליאו קורי, עידית סיקורל; פרופ' דניאלה ליבוביץ (‏ריכוז הפיתוח‎)‏

יועצים: פרופ' שבתאי אונגרו, פרופ' רויאל נץ, ד"ר מייקל פריד (‏ליווי אקדמי‎)‏

הקורס מבוסס על סדרת הרצאות מוקלטות מפי פרופ' ליאו קורי, בתוספת קטעי קריאה מודרכת.

חקר תולדות המתמטיקה הוא תחום מחקר אקדמי תוסס, המתאפיין במחלוקות מהותיות על פרשנות והבנה של שאלות היסטוריות-מתמטיות. הקורס בוחן תהליכי יצירה והטמעה של ידע מתמטי בתוך הקשרם התרבותי, ובדרך זו פותח צוהר להבנת המורכבות של הגורמים המשפיעים על התפתחות רעיונות.

הקורס סוקר מהלכים מרכזיים בהתפתחות המחשבה המתמטית מימי יוון העתיקה עד למאה ה-18. נבחנת בו הזיקה בין התפתחות הרעיונות המתמטיים הייחודיים לכל תקופה, לבין המסגרות האינטלקטואליות והמוסדיות שבהן הם נֶהֱגו. המתמטיקה מצטיירת מתוכו כמערכת ידע שמתפתחת תוך כדי התלבטות והתמודדות עם בעיות; מערכת שנקלעת לא אחת למבוי סתום, שזוכה מידי פעם לפריצת דרך רעיונית, ושיש תקופות בהן היא מתפתחת בהדרגה. הוא מאפשר מבט שונה על המתמטיקה מזה המוכר מקורסים שמקנים ידע בענפים שונים שלה. למורי מתמטיקה הוא עשוי לספק נקודת מבט מעניינת על נושאים שבהוראתם הם עוסקים בעבודתם היומיומית.

נושאי הלימוד


1 למי שמעוניין לבחור בקורס זה ואין לו הידע הקודם הדרוש, מומלץ לפנות ליועץ למתמטיקה.

2 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.