האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20522 תורת הקוואנטים א

20522 תורת הקוואנטים א‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים בפיסיקה ו/או בכימיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,2 אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏3 וכן אחד מבין הקורסים פרקים בפיסיקה מודרנית, כימיה כללית, כימיה כללית א. ידע קודם מומלץ: הקורסים מכניקה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.4

פיתוח הקורס: פרופ' יוסף ורבין, ד"ר חנה צוקרמן, ד"ר ברק קול, לוי רוזנבלום

יועצים: ד"ר עדי ארמוני, פרופ' יהודה האז, פרופ' שמואל וייס, פרופ' יעקב כתריאל, פרופ' אורי מאור, פרופ' יורם קירש

קורס זה בנוי כקורס ראשון בתורת הקוואנטים לכימאים ולפיסיקאים. הקורס מתחיל בהצגת עקרונות תורת הגלים וחומר רקע בסיסי אחר, וממשיך בכך בד בבד עם הדיון בתורת הקוואנטים בשתי היחידות הראשונות. עם זאת, חיונית היכרות מוקדמת עם עקרונות המכניקה, כולל חשבון וקטורי, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ומושגים בסיסיים באלגברה לינארית. על הסטודנטים לדעת כי הקורס מחייב השקעת זמן גדולה מן הממוצע. במסגרת הקורס נלמדים המושגים הבסיסיים של תורת הקוואנטים והשיטות העיקריות לניתוח מערכות קוואנטיות, תוך שימת דגש על יישומים למערכות כימיות ופיסיקליות ממשיות.

הקורס פחות פורמלי מהקורס פיסיקה קוואנטית 1 (‏‏20320‎‎)‏‏, ומציג נושאים אחדים בעזרת דוגמאות מייצגות ולא בצורת פיתוח אקסיומטי בעל תוקף כללי.

חומר הלימוד

יחידה 1

משוואת שרדינגר

יחידה 2

מושגים בסיסיים בתורת הקוואנטים

יחידה 3

השיטות והמבנה של תורת הקוואנטים

יחידה 4

תנע זוויתי ואטום המימן

יחידה 5

שיטות קרוב ושימושיהן

יחידה 6

ספין ואטומים מרובי אלקטרונים


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

4 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏ (‏20475+20474 או 20212+20106‎)‏.