האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20523 תורת הקוואנטים ב: קשר כימי

20523 תורת הקוואנטים ב: קשר כימי‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם הקורסים תורת הקוואנטים א, כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, כימיה אורגנית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,1 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים, אלגברה לינארית לתלמידי מדעים2 (‏או אלגברה לינארית 1‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורסים כימיה אי-אורגנית, סימטריה וכירליות, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.3

פיתוח הקורס: ד"ר ענבל טובי-ערד

יועצים: פרופ' רועי בר, פרופ' יצחק דותן, פרופ' יוסף ורבין, פרופ' יעקב כתריאל, פרופ' יורם קירש

קורס זה הוא המשך ישיר של הקורס תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏, ומרחיב את היריעה בכיוון יסודות הקשר הכימי.

חומר הלימוד

יחידה 1

סימטריה ותורת החבורות

יחידה 2

יון מולקולת המימן

יחידה 3

מולקולות דו-אטומיות

יחידה 4

מולקולות פולי-אטומיות


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏; או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475+20474 או 20212+20106‎)‏.