האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20553 נושאים בכימיה אטמוספרית

20553 נושאים בכימיה אטמוספרית‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / מטאורולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,1 כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, וכן צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב. ידע קודם מומלץ: הקורסים כימיה אי-אורגנית או כימיה אורגנית, פרקים בכימיה פיסיקלית,2 מבוא למטאורולוגיה.3

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק דותן, פרופ' יואב יאיר

יועצים: פרופ' זאב לוין, פרופ' מנחם לוריא, ד"ר ינון רודיך

תחום הכימיה האטמוספרית זוכה בשנים האחרונות לחשיבות מרכזית. זאת בשל העובדה שהאטמוספרה מהווה תווך שבו מתרחשות תגובות כימיות מגוונות, בגבהים שונים ובאופנים שונים ולהן השפעה ישירה על המתרחש על-פני כדור-הארץ.

באטמוספרה קיימים מעגלים כימיים טבעיים של פליטת חומרים מהביוספרה וההידרוספרה אל האוויר, ואליהם מתווספים חומרים מעשי ידי אדם, שמשתלבים במערכת הכימית המסובכת שקיימת באטמוספרה (‏ויוצרים, בין היתר, גשם וערפל חומצי‎)‏. ראקציות כימיות הטרוגניות שכיחות באטמוספרה ותוצריהן הם חלקיקים מוצקים (‏אווירוסולים‎)‏ ועננים, שלהם משקל חשוב בתהליכי שינוי האקלים של כדור-הארץ.

הקורס מורכב משני חלקים. החלק הראשון מתבסס על קריאת מאמרים באנגלית. חלק זה יעסוק במקורותיה של האטמוספרה, בהתפתחותה ובמעגלים הביו-גיאו-כימיים של מרכיבים שונים (‏פחמן, חנקן, גופרית, חמצן‎)‏ וכן בטיבן של ראקציות כימיות במדיום הגזי. המקראה מלווה במדריך למידה בעברית. בנוסף, מכילה המקראה סדרה של מאמרים קצרים העוסקים בסוגיות מרכזיות בכימיה אטמוספרית וחושפים את הסטודנטים לנושאים העדכניים ביותר בחזית המחקר של הכימיה האטמוספרית (‏לדוגמא: זיהום אוויר ממטוסים, הגשם החומצי, הפגיעה בשכבת האוזון ועוד‎)‏. בחלקו השני של הקורס בוחר כל סטודנט נושא לעבודה סמינריונית, אותה יבצע בהדרכה צמודה של מנחה. כל סטודנט ירצה על עבודתו או יציג אותה בפני המדריך שלו בשיחת סיכום.


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס קינטיקה כימית (‏20241‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3 סטודנטים שלא למדו את הקורס מבוא למטאורולוגיה (‏20291‎)‏ יידרשו ללמוד את יחידות 1 ו-3 של קורס זה ולהגיש מטלה על הנושאים המרכזיים ביחידות אלה.