האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20579 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים

20579 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים ביוכימיה א (‏או ביוכימיה א לכימאים‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב‎)‏, גנטיקה א,1 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים, הסקה סטטיסטית. ידע קודם מומלץ: הקורסים גנטיקה ב, ביוכימיה ב, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏.2

פיתוח הקורס: פרופ' רון אונגר, ד"ר סטיבן בקר, ד"ר עדה ניר, ד"ר חיבה ולדמן בן-אשר (‏כתיבה‎)‏; יואב ברויר (‏עריכה‎)‏

יועצים: ד"ר מיה הרמן, ד"ר איתן רובין

בקורס מוצגות שאלות ביולוגיות עליהן ניתן לענות בשיטות ובכלים ביואינפורמטיים. בקורס נסקרות התאוריות שעומדות מאחורי פיתוח השיטות, אך הקורס מתמקד בהיבט היישומי של השימוש בכלים ובשיטות ביואינפורמטיים.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על הספר:

D.W. Mount, Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, 2nd ed. (‏Cold Spring Harbor, 2004‎)‏

וכן על מדריך למידה, ועל מצגות ומשימות להתנסות ולתרגול עצמי בכלים ביואינפורמטיים.

נושאי הלימוד


1 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.