האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20581 חישוביות ביולוגית

20581 חישוביות ביולוגית‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב‎)‏, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1‎)‏,1 אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏. 2 ידע קודם מומלץ: הקורסים אוטומטים ושפות פורמליות, מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות,3 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב, אלגוריתמים, וכן הקורס אשנב למדעי החיים (‏או שני הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב‎)‏.

פיתוח הקורס: אהוד לם (‏כתיבה‎)‏, יאיר חורש; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: ד"ר נעם שנטל

הקורס נוגע בארבע נקודות ממשק בין ביולוגיה ומדעי המחשב: אוטומטים תאיים, חישוב מולקולרי, אלגוריתמים אבולוציונים ורשתות נוירונים.

המשותף לכלים אלה הוא יכולתם של מודלים פשוטים לתאר התנהגות מורכבת או לפתור בעיה סבוכה (‏לדוגמה בעיות שלמות ב-NP‎)‏.

במהלך הקורס נסתכל על מערכות ביולוגיות במשקפיים של מדעי המחשב ולהיפך, ונעמוד על התכונות היחודיות והמשותפות של שני העולמות. החומר הנלמד בקורס רלוונטי למגוון עצום של שימושים אקדמיים ויישומיים.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על מקראה המכילה מאמרי יסוד בתחום, ועל מדריך למידה.

תרגול

חלק ממטלות הקורס דורשות תכנות.


1 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 הקורס נקרא בעבר אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

3 או הקורס סיבוכיות חישובית (‏20545, 4 נ"ז‎)‏ או הקורס חישוביות ומבוא לסיבוכיות (‏20365, 6 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד.