האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20994 נושאים נבחרים בגנטיקה וגנומיקה

20994 נושאים נבחרים בגנטיקה וגנומיקה‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החיים בכללם הקורסים גנטיקה א וכן אחד מהקורסים הבאים: גנטיקה ב, ביואינפורמטיקה, אבולוציה. כמו כן, עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר עינת חזקני-קובו

גנטיקה היא ענף ותיק של הביולוגיה העוסקת בתכונות מורשות. גנומיקה הוא ענף חדש שהחל עם ריצופם של אורגניזמים שלמים וגרם לשינוי חשיבתי בכל דיסציפלינות מדעי החיים. קורס זה יעסוק במחקרים עדכניים בגנטיקה וגנומיקה.

במשך הלימודים בקורס יתעמקו הסטודנטים בנושא אחד מרשימת נושאים העוסקים במחקרים גנטיים או גנומים עכשויים, יסקרו את ספרות המחקר הקיימת בנושא, יכתבו עבודה סמינריונית ויציגו את עבודתם בפני המדריך ו/או עמיתיהם ללימודים בקורס.