האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55478 דידקטיקה של הוראת התקשורת

55478 דידקטיקה של הוראת התקשורת‏

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בתקשורת

תנאי קבלה: למסלול תעודת הוראה בתקשורת : הקורסים: מבוא ללימודי תקשורת, תכנון לימודים , הוראה והערכה.

הקורס מטמיע ומשלב באופן אינטגרלי את תכנית הלימודים החדשה בתקשורת הנהוגה בשנים האחרונות בחינוך העל-יסודי, על מנת להקפיד על עדכון ורלבנטיות ככל האפשר.

בין עקרונותיו הדידקטיים:

הנוכחות בשיעורים היא חובה.