יום שני, יד בטבת תשע"ב, 9 בינואר 2012
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)


16:15 התכנסות וכיבוד קל
16:30 מושב ראשון
יו"ר: ד"ר נעם שנטל, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר טל הסנר, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה
מבט על ראייה ממוחשבת

ד"ר נורית גרונאו, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
להיות או לא להיות קשוב? על תפקיד הקשב בתפיסה ובראייה

פרופ' ליאור וולף, ביה"ס למדעי המחשב ע"ש בלבטניק, אוניברסיטת תל-אביב
מתי דברים דומים?
18:00 הפסקה
18:15 מושב שני:
יו"ר: פרופ' רות בייט-מרום, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' רפי מלאך, המחלקה לנוירוביולוגיה, מכון ויצמן למדע
ייצוגי העולם הפנימי והעולם החיצוני במוח האדם

ד"ר גל בן-יהודה, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
הסתכל לו בעיניים: מבט אחר על ראייה ותהליכי קריאה

סיום משוער בשעה 19:30


יום העיון יועבר בשידור חי באינטרנט www.openu.ac.il/innovation