יום העיון יתקיים ביום שני, כ"ד בחשון, תשע"ב, 21 בנובמבר 2011
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה-רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1 (רח' רבוצקי 108) רעננה
(הכניסה דרך רח' ויצמן בצומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)

16:15 התכנסות וכיבוד קל
16:30

דברי ברכה הקלטה
פרופ' יורם עשת, ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אלון הסגל, חבר הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי

מושב ראשון : רשתות של תקשורת, כח והשפעה
יו"ר: ד"ר אינה בלאו, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' קרין נהון, University of Washington
דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות   מצגת הקלטה

ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
Failbook or Facebook: מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות בעידן של ממשל פתוח   מצגת הקלטה

ד"ר יובל דרור, ראש המסלול לתקשורת דיגיטלית, בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל
כולנו מדיה חברתית: מה קורה כאשר רבּים מדברים עם רבּים? הקלטה

18:15 הפסקה
18:45

מושב שני: שולחן עגול: רשתות חברתיות כמציאות מוגברת (Social Augmented Reality) הקלטה
יו"ר: ד"ר אלון הסגל, חבר הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי

משתתפים:
אייל גפן, גפן הפקות
פרופ' גוסטבו מש, אוניברסיטת חיפה
תמי נויטל, שה"ם, האוניברסיטה הפתוחה
יואב פרידור, מנכ"ל באזילה

סיום משוער בשעה 20:00