אירועים באוניברסיטה הפתוחה

יום עיון בנושא
מגוטנברג עד גוגל
לרגל השקת גיליון זמנים 112, המוקדש לנושא "פרקים בתולדות הספר"

מגוטנברג עד גוגל
יום ראשון, ט באדר א תשע"א, 13 בפברואר 2011
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)

16:15

התכנסות וכיבוד קל

16:30

דברי ברכה
פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה הקלטה
פרופ' מירי אליאב-פלדון, אוניברסיטת תל-אביב, עורכת זמנים

מושב ראשון: קריאה וספרים - עבר ועתיד
יו"ר: פרופ' אלעזר וינריב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אבריאל בר-לבב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
המצאת הכותר והפרידה מן הספר כחפץ מימי הביניים ועד האינטרנט

ד"ר אורן סופר, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
שפה נזילה? על הביטוי האישי בזירה הדיגיטלית מצגת הקלטה

פרופ' (אמריטה) חנה אדוני, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
והמרכז הבינתחומי הרצליה
על כתפי גוטנברג - מעשה הקריאה במאה העשרים ואחת הקלטה

18:00

הפסקה

18:30

מושב שני: שולחן עגול - עתיד הספר
מנחה: פרופ' עמי איילון, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, עורך - אורח של הגיליון

משתתפים:
פרופ' יורם עשת-אלקלעי, ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה,
האוניברסיטה הפתוחה
אוריינות ודטרמיניזם טכנולוגי מצגת הקלטה

מר אבי ורשבסקי, המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מי הרג את המחבר? מצגת הקלטה

ד"ר יהודה מלצר, מו"ל ספרי עליית הגג
בין היריד בפרנקפורט לאטלנטיס האבודה הקלטה

פרופ' יואב יאיר, דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
מספר-כיס במעיל לספרייה שלמה בתיק-צד מצגת הקלטה


סיום משוער בשעה 19:30