המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה האוניברסיטה הפתוחה - לממש את הפוטנציאל שלך

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
כנס צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה - 2012
15-16.2.2012
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)
http://innovation.openu.ac.il/chais2012/

קול קורא להגשת מאמרים

חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות וחוקרים. אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המופיעים חדשות לבקרים, ורבים מהם נעלמים באותה המהירות בה הופיעו. רבות מהטכנולוגיות מקודמות על ידי גופים בעלי עניין מסחרי או אחר, אך חוסר הוודאות לגבי עתידן הוא גבוה. טכנולוגיות אחרות מאומצות על ידי חלקים גדולים בציבור, אך נדרשים מחקרים כדי לבחון את שילובן בהוראה, בלמידה, ובניהול הלמידה. המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ממשיך במסורת שהחלה ב-2006 של ארגון כנסי צ'ייס, ומוציא קול קורא להרצאות ולפוסטרים לקראת כנס צ'ייס השביעי במספר. הכנס מיועד לחוקרים ואנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט, וחדשנות טכנולוגית בכלל. הכנס ישמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים אחרים העוסקים בתחום. אנו מזמינים אותך להשתתף בכנס ולהגיש הצעה להרצאה או פוסטר.

מטרת הכנס

לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו, ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל. השנה הורחב הכנס גם לנושאים כלליים יותר הקשורים לחדשנות, בנוסף על נושאי חדשנות הקשורים ישירות לטכנולוגיות למידה.

נושאי הכנס

 • בחינה אמפירית של מודלים וכלים להוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך בישראל
 • טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים
 • טכנולוגיות למידה בשירות אנשים עם צרכים מיוחדים
 • משאבי למידה פתוחים (Open educational resources)
 • חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • משחקים דיגיטליים כסביבות למידה
 • היבטים חברתיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה ומינהל
 • חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות בהוראה
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
 • מדידת הערך של טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות
 • ניהול חדשנות
 • התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים

תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובהוראה ולמידה בפרט. ניתן להגיש הצעות להצגת מחקרים תיאורטיים.

המועד האחרון למשלוח הצעות הוא ה-31 באוקטובר, 2011. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות והקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.

מאמר סטודנט/ית מצטיין

לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס האחרונים, מכריזה ועדת התוכנית של הכנס על תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין. המאמר המצטיין ייבחר מתוך המאמרים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על ידי סטודנטים.

להנחיות להגשת הצעות

קול קורא
 
 


האוניברסיטה הפתוחה