קול קורא

המזרח החדש הוא כתב עת מדעי, שמזה שנים רבות משמש במה מרכזית בישראל לפרסום מחקרים בעברית הסובבים סביב סוגיות היסטוריות ואקטואליות של המזרח התיכון. אנו שמחים לבשר כי מעתה הוא יצא במתכונת חדשה ובעיצוב שונה מטעם האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) ובשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה. אילמ"א, שנוסדה בשנת 2007 והחליפה את החברה המזרחית הישראלית, חותרת להקנות ידע, להעשיר את השיח הציבורי ולעודד את הפעילות המחקרית הישראלית בתחומי האסלאם והמזרח התיכון. מטרה זו היא שעומדת בבסיס שיתוף הפעולה עם האוניברסיטה הפתוחה בהוצאה לאור של כתב העת.

המזרח החדש עוסק בהיבטים היסטוריים, פוליטיים, תרבותיים וכלכליים של המרחב הערבי והמוסלמי למן ראשית האסלאם ועד ימינו. עורכי כתב העת מזמינים בזה חוקרים להגיש מאמרים מפרי עטם לפרסום, בכפוף לשיפוט מדעי. יתקבלו מאמרים מתחומי ידע שונים הקשורים בלימודי האסלאם והמזרח התיכון. אין העדפה לתקופה מסוימת או לאזור גֵאוגרפי ספציפי.

תשומת לב מיוחדת תינתן למחקרים העושים שימוש בדיסציפלינות מגוונות ובין-תחומיות שיש בהן כדי לאתגר ולהעשיר את הדיון. על המאמרים להתבסס על עבודת מחקר מקורית שטרם התפרסמה באכסניות אקדמיות אחרות.

כותבים המעוניינים בביקורת ספרים על ספרם יכולים לשלוח עותק מספרם למשרד אילמ"א. לא יתקבלו ביקורות ספרים ללא פנייתה של המערכת.

את המאמרים וביקורות הספרים יש להגיש לפי הכללים המפורטים באתר אילמ"א:
www.meisai.org.il

פרופ' עמליה לבנוני, פרופ' מוסטפא כבהא וד"ר רונן יצחק
עורכי כתב העת