צרו קשר

האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, ליד הפקולטה למדעי הרוח,
האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905.
טלפון: 02-5883633
דוא"ל: orient@mscc.huji.ac.il
אתר אינטרנט: http://www.meisai.org.il

בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43107.
טלפון: 09-7781838, פקס: 09-7780667
דוא"ל: estherw@openu.ac.il
אתר אינטרנט: https://www.openu.ac.il