צמיחתה של כווית: מאבקי אליטות בחברה שבטית-מסחרית

ערן סגל

מאז הקמתה במאה השמונה-עשרה שולטת בכווית משפחה אחת (אל-צַבַּאח). תופעה זו שכיחה באזור המפרץ הפרסי, אך מיעוט הסכסוכים הפנימיים בשילוב השפעה חיצונית מזערית יצרו גוון ייחודי שלא זכה עד כה לניתוח יסודי במחקר. התהליך ההיסטורי של התעצבות שלטון המשפחה וקשריה עם ראשי החברה התפתח בדיאלקטיקה שמונחי היסוד של המחקר המערבי כגון דמוקרטיה, דיקטטורה, רפובליקה או מלוכה אינם נותנים לו מענה הולם.
התפקידים הראשיים בדיאלקטיקה הזאת הוחזקו בידי השליטים והסוחרים, ועל כן המאמר משתמש בחקר האליטות כדי לנתח את התהליך ההיסטורי. המאמר מתמקד בהתפתחות החברה הכוויתית עד עיצוב ההסדר הפוליטי-החברתי בסוף שנות השלושים של המאה העשרים, לפני גילוי הנפט. ראשית התהליך בחברה שבטית-מסחרית כאשר השליט הוא חלק מהאליטה ואחריתו בשליט דומיננטי הרבה יותר אך מחויב למשפחתו ולאליטה המייסדת, המבטיחים לו לגיטימציה ויציבות רבה. הדבר בלט במיוחד בחברה שעתידה לעבור תהליכי מודרניזציה ופיתוח אדירים, אך כמעט ללא השלכות פוליטיות וחברתיות משמעותיות או אף הרסניות.