"תורכיה ומקרה אלרום: פרשה ייחודית או חוליה בשרשרת אירועי הטרור בתורכיה של שנות ה-70?"

אפרת אביב

ב-17 במאי 1971 נחטף באיסטנבול אפרים אלרום, הקונסול הכללי של ישראל, בידי הארגון הטרוריסטי "החזית העממית התורכית לשחרור". ממשלת תורכיה וצבאה יצאו למאבק בטרוריסטים בפרט ובשמאל הרדיקלי התורכי בכלל, שכן חטיפת אלרום הייתה רק מקרה אחד ברצף של פעילות אנטי-ממסדית וטרוריסטית של השמאל הקיצוני בתורכיה. תורכיה טענה שעשתה כל שביכולתה כדי להביא לידי שחרורו של אלרום, אך כשלה. מאמר זה מבקש לבדוק האם אכן עשתה תורכיה ככל ביכולתה לשחרר את אלרום, או שמא המאמצים לשחרור אלרום היו במסגרת מלחמתה עם השמאל, ולכן הצלת חייו לא עמדה בראש סולם הדאגות של תורכיה.