האוניברסיטה הפתוחה
Vered Silber-Varod

ד"ר ורד זילבר ורוד 

פרטים אישיים

טלפון 
משרד: 09-7781215
דואר אלקטרוני: vereds@openu.ac.il

חזרה

השכלה

2011 תואר "דוקטור לפילוסופיה". חיבור בנושא שִרְשוּר הדיבור - ממשק פרוזודיה-תחביר בעברית המדוברת הספונטנית. אוניברסיטת תל-אביב.
בהנחיית פרופ' שלמה יזרעאל.
2005 תואר שני (.M.A) בהצטיינות בחוג ללשון העברית וללשונות השמיות, אוניברסיטת תל-אביב. נושא עבודת הגמר (תזה):מאפייני גבולות של יחידות פרוזודיות בעברית הדבורה: ניתוח תפיסתי ואקוסטי. העבודה נכתבה בהדרכת: פרופ' שלמה יזרעאל (החוג ללשון העברית וללשונות השמיות, אוניברסיטת תל-אביב),וד"ר נעם אמיר (החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב). תאריך קבלת התואר: מאי 2005
2000 לימודי השלמה לקראת תואר שני בחוג ללשון העברית וללשונות השמיות, אוניברסיטת תל-אביב.
1996 תואר בוגר (.B.A) במדע המדינה ובשפה וספרות צרפתית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
חזרה

תחומי מחקר

חזרה

ניסיון אקדמי ומקצועי

ינואר 2013 - 2017 עמיתת מחקר במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
ספטמבר 2009 - מארס 2013 בלשנית במרכז לעיבוד שפה, אפקה – המכללה האקדמית להנדסה. תל-אביב.
סתיו 2006 מרצה מקומית בקורס מדעי הדיבור והשמיעה, אוניברסיטת סינסינטי, ארה"ב.
2005 -2007 מרכזת הוראה בקורס תורת ההגה (10226), האוניברסיטה הפתוחה.
חזרה

ניסיון נוסף בהוראה

סמסטר אביב 2017 מרצה בקורס פונולוגיה ב, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים.
סמסטר סתיו 2016 מרצה בקורס פונולוגיה א, בית הספר למדעי הלשון, האוניברסיטה העברית בירושלים.
סמסטר א2012 (סתיו 2011)
סמסטר ב2013 (אביב 2013)
מרצה במעבדה בקורס "מבוא לעיבוד שפות טבעיות", המחלקה להנדסת חשמל, אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב.
סמסטר ב2011
סמסטר ב2009
מנחה בקורס "לשון ותקשורת" (10668), האוניברסיטה הפתוחה.
1999-1998 הוראת עברית בקורסים אישיים וקבוצתיים ב"דיאלוג" - בית הספר לשפות של האוניברסיטה הפתוחה.
קיץ 1993, 1994, 1995 הוראת עברית באולפני הקיץ של בית הספר לתלמידי חו"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
חזרה

מאמרים נבחרים שהוצגו בכנסים מדעיים

פברואר 2017 זילבר-ורוד, ו', אמיר, נ' וקריינר, ח'. 2017. טיפולוגיה של היסוסים בניתוח אנ-יה גֶּרֶם (n-gram) - השוואה בין קבוצת מאובחנים עם חרדה חברתית וקבוצת ביקורת. המפגש ה-33 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ד חיים רוזן. אוניברסיטת בר-אילן. 21 בפברואר 2017.
חוברת התקצירים
פברואר 2016 זילבר-ורוד, ו', ואמיר, נ'. 2016. ניתוח המעצבים (פורמנטים) של תנועת e המבוצעת תוך הארכה ניכרת (כהיסוס) בעברית מדוברת. המפגש ה-32 של החוג לבלשנות ע"ד חיים רוזן. האוניברסיטה הפתוחה. 9 בפברואר 2016.
חוברת התקצירים
פברואר 2016 זילבר־ורוד, ו', עשת־אלקלעי, י', גרי, נ'. 2016. ניתוח השיח במאמרי כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה בגישה מוּנעת־נתונים. בתוך: י' עשת-אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, 16-17 בפברואר 2016, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
פברואר 2015 ליס הכהן, ר', זילבר-ורוד, ו', בלאו, א'. 2015. הבדלי מגדר בניווט דיגיטלי שיתופי: השתתפות פעילה ותפיסת אמינות המידע במערכת. בתוך: י' עשת-אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, 10-11 בפברואר 2015, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
מארס 2014 זילבר-ורוד ורד. 2014. "מקצב בדיבור ספונטני". המפגש ה-30 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן. אוניברסיטת תל-אביב.
אוגוסט 2013 Silber-Varod, Vered and Takehiko Maruyama. 2013. The linguistic role of hesitation disfluencies: evidence from Hebrew and Japanese. Proceedings of Disfluency in Spontaneous Speech, DiSS 2013. August 21-23, 2013, Stockholm, Sweden.
אוגוסט 2013 זילבר-ורוד, ורד. מנשק פרוזודיה-תחביר בסביבת היסוס ובגבולות פרוזודיים אחרים. הקונגרס העולמי ה-16 למדעי היהדות. האוניברסיטה העברית בירושלים. 1 באוגוסט 2013.
פברואר 2012 זילבר-ורוד ורד, משה לטין ועמי מויאל. "מאגר הפונמות בעברית – פרויקט שתחילתו במאה מיליון מילים ותכליתו 31 פונמות." המפגש ה-29 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ד חיים רוזן. המכללה האקדמית צפת. 4 בפברואר 2013.
ספטמבר 2012 Levy, Tal, Vered Silber-Varod, and Ami Moyal. 2012. Automatic Speech Punctuation Using Prosodic Cues. Acoustics and Audio 2012, September 13, 2012, Ben-Gurion University of the Negev.
יוני 2012 Silber-Varod, Vered. 2012. The pronominal nature of hesitation disfluencies: evidence from Spontaneous Spoken Hebrew. The Fifth International Conference on Cognitive Science, Kaliningrad, Russia, June 19-23, 2012
אוקטובר 2011 Silber-Varod, Vered. 2011. The SpeeCHain Perspective: Prosody-Syntax Interface in Spontaneous Spoken Hebrew. IGDAL 2011 - First International Graduate Student Conference on Diverse Approaches to Linguistics, Jerusalem, October 23, 2011
http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1312835464.pdf
ספטמבר 2011 Silber-Varod, Vered. 2011. Dependencies over Prosodic Boundary Tones in Spontaneous Spoken Hebrew. Depling 2011 - International Conference on Dependency Linguistics, Barcelona, September 5-7 2011, pp. 241-250.
http://depling.org/proceedingsDepling2011/papers/silberVarod.pdf
יוני 2011 זילבר-ורוד, ורד. 2011. "למי אכפת מטכנולוגיות דיבור בעברית? דוגמה מניתוח פרוזודיה בדיבור ותרומתה לזיהוי דיבור אוטומטי". מחקר אקדמיה ותעשייה – הכנס הארצי השנתי השלישי של תכנית עמיתי אייסף לדוקטורט. 12 ביוני 2011, ירושלים.
מאי 2010
מלטה
Gishri Michal, Silber-Varod Vered, Moyal Ami. 2010. Lexicon design for Transcription of Spontaneous Voice Messages. The seventh international conference on Language Resources and Evaluation (LREC)
http://www.lrec-conf.org/lrec2010/
מאי 2010
ארה"ב
Silber Varod Vered. 2010. Phonological Aspects of Hesitation Disfluencies. Speech Prosody 2010. Chicago, USA.
פברואר 2010
ישראל
זילבר-ורוד ורד. 2010. "היבטים פונולוגיים בגבולות פרוזודיים". המפגש ה-26 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן. אוניברסיטת חיפה.
פברואר 2009
ישראל
זילבר-ורוד ורד. 2009. "שִרְשוּר הדיבור - ממשק פרוזודיה ומילות תפקיד". המפגש ה-25 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן. אוניברסיטת בר-אילן.
פברואר 2008
ישראל
זילבר-ורוד ורד. 2008. "שִרְשוּר הדיבור - פרוזודיה של יחידת ההנגנה הממשיכה - עדויות משידורי תחזית מזג האוויר". המפגש ה-24 של החוג הישראלי לבלשנות. מכללת בית-ברל. פברואר 2008
מאי 2008
ברזיל
Silber Varod Vered and Loïc Kessous. 2008. Prosodic boundary patterns in Hebrew: a case study of continuous intonation units in weather forecast. The 4th International Conference of Speech Prosody 2008. (Campinas, Brazil. May 6-9, 2008).
ספט. 2007
ג'נבה שוייץ
Amina Mettouchi, Ann Lacheret-Dujour, Vered Silber-Varod & Shlomo Izre'el. 2007. Only Prosody? Perception of speech segmentation in Kabyle and Hebrew. 2nd Symposium Prosody Discours Interface, (12-14 September)
מרץ 2004 נארה, יפן Amir, Noam. Silber-Varod, Vered. and Izre'el, Shlomo. 2004. Characteristics of Intonation Unit Boundaries in Spontaneous Spoken Hebrew – Perception and Acoustic Correlates. Proceeding of the 2nd International Conference on Speech Prosody – SP2004 . Nara: 677-680.
חזרה

פיתוח אקדמי באוניברסיטה הפתוחה

2005 עריכת מקראה בקורס תורת ההגה (10226), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
2005 כתיבת מדריך למידה לקורס תורת ההגה (10226), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
חזרה

מלגות

מארס 2010 מלגה ע"ש דב סדן, ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב.
אוגוסט 2008 מלגה ע"ש מארי סארלין, מטעם מדור מלגות וסיוע כלכלי של דקאנט הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב.
אוגוסט 2007 קבלת מלגה מטעם קרן המלגות ע"ש איגנץ בוביס לשנת תשס"ח.
פברואר 2001 מלגת יעקובי מטעם החוג ללשון העברית וללשונות השמיות,
אוניברסיטת תל-אביב.
חזרה

חברות באגודה מקצועית

2008 - חברות בחוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן.
2007-2002 חברות באגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.
חזרה

פעילויות אקדמיות נוספות

אוקטובר 2008 השתלמות באוניברסיטת פריז 10 על תוכנת אנאלור תוכנה לניתוח אקוסטי של דיבור. בהנחיית פרופ' אן לשרה-דוז'ור
4/6/2006 חברה בוועדה המארגנת של הכינוס החמישי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.
7-8/9/2005 השתתפות בכנס בנושא ממשק פרוזודיה - תחביר, אקס-אן-פרובנס, צרפת.
idpos-Discourse Prosody Inter face 2005, Aix -et-Provence, France.
2003-2002 השתתפות בקבוצת דיון ומחקר של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה בנושא העברית המדוברת.
חזרה

פרסומים (רשימה מעודכנת)

זילבר-ורוד, ו', לטין, מ', ומויאל, ע' (2017). שכיחות פונמות ורצפי פונמות בעברית בתהליך מוּנחה-נתוניםאוריינות ושפה, 6, עמ' 36-22.

גונן, ע', זילבר-ורוד, ו', ורשף, י' (2016). חלון אל העבר: קורפוס הקלטות של עברית מדוברת משנות השישים - דוגמאות טקסטים. כרמלים - לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות [העברית ואחיותיה], יב

ליס הכהן, רונית, זילבר-ורוד, ורד, בלאו, אינה. 2015. הבדלי מגדר בניווט דיגיטלי שיתופי: השתתפות פעילה ותפיסת אמינות המידע במערכת. בתוך: עשת י', א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן ו' זילבר-ורוד (עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 237-236.

זילבר-ורוד, ורד. 2015. מקצב בדיבור ספונטני: ממצאים ראשוניים. דברי המפגשים השנתיים ה-29 וה-30 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן. חוברת 20. עמ' 128-114. קישור להרצאה.

זילבר-ורוד, ורד וגרין, הילה. 2016. מבוא לפרוזודיה בדיבור. בתוך: עינן גונן (עורכת), חוקרים עברית מדוברת. כתב העת תעודה, אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 98-73.

זילבר-ורוד, ורד. 2016. "לא אוהב ת'... סגנון הזה": מנשק פרוזודיה-תחביר בסביבת היסוס. בתוך: עינן גונן (עורכת), חוקרים עברית מדוברת. כתב העת תעודה, אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 244-221.

Silber-Varod, Vered and Levy, Tal. 2014. Intonation Unit Size in Spontaneous Hebrew: Gender and Channel Differences. Proceedings of Speech Prosody 7, Dublin, Ireland, May 20-23, 2014. http://www.speechprosody2014.org.

Silber-Varod, Vered and Geri, Nitza. 2014. Error diagnosis and classification in two Hebrew state-of-the-art speech recognition systems. Proceedings of 2014 Speech Processing Conference Afeka, Tel-Aviv, Israel July 7-8, 2014.

Silber-Varod, V., & Geri, N. (2014). Can automatic speech recognition be satisficing for audio/video search? Keyword-focused analysis of Hebrew automatic and manual transcription. Online Journal of Applied Knowledge Management, 2(1), 104-121. Available athttp://www.iiakm.org/ojakm/articles/2014/volume2_1/OJAKM_Volume2_1pp104-121.pdf

Silber-Varod, Vered. 2013. Structural analysis of prosodic pattern: the case of excessive prolongations in Israeli Hebrew. Revista Leitura, Special Issue on Speech Prosody, Vol. 52, pp. 271-291.

Silber-Varod, Vered. 2013. The SpeeCHain Perspective: Form and Function of  Prosodic Boundary Tones  in Spontaneous Spoken Hebrew. LAP Lambert Academic Publishing.
Tal Levy, Vered Silber-Varod and Ami Moyal, The Effect of Pitch, Intensity and Pause Duration in Punctuation Detection, IEEE 27-th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel IEEEI 2012, Novermber 14-17, 2012, Eilat, Israel.
Aharonson, Eran, Vered Aharonson, Talya Porat, and Vered Silber-Varod. 2012. The perceptual effect of prosody in voice-activated system responses. Paper to be presented at 2012 Speech Processing Conference, Tel-Aviv, Israel, June 19-20, 2012.
Silber-Varod, Vered. 2011. Dependencies over Prosodic Boundary Tones in Spontaneous Spoken Hebrew. Depling 2011 - International Conference on Dependency Linguistics, Barcelona, September 5-7 2011, pp. 241-250.
http://depling.org/proceedingsDepling2011/papers/silberVarod.pdf
זילבר-ורוד, ורד. 2012. היסוסים אקראיים או דפוסים צפויים? להגדרת טון הארכה ניכרת כסמן גבול פרוזודי. בלשנות עברית, כרך 66, עמ' 105-83.
Silber Varod Vered. 2010. Phonological Aspects of Hesitation Disfluencies. In the proceedings of the Fifth International Conference on Speech Prosody 2010. Chicago, USA. http://www.speechprosody2010.illinois.edu/papers/100020.pdf
Gishri Michal, Silber-Varod Vered, Moyal Ami. 2010. Lexicon design for Transcription of Spontaneous Voice Messages. In the proceedings of The seventh international conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Malta.
Silber Varod Vered and Loïc Kessous. 2008. Prosodic boundary patterns in Hebrew: a case study of continuous intonation units in weather forecast. In  Barbosa, P. A., Madureira, S., and Reis, C. (Eds.) Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference. Campinas, Brazil: Editora RG/CNPq. pp. 265-268.
Mettouchi, Amina, Anne Lacheret-Dujour, Vered Silber-Varod and Shlomo Izre’el. 2007. Only Prosody? Perception of Speech Segmentation in Kabyle and Hebrew. Nouveaux cahiers de linguistique française 28. pp. 207-218.
יזרעאל, שלמה וזילבר-ורוד, ורד. [2009-2008]. "אומר לנתח לנתח: על תפישת הקבוצה הפרוזודית בעברית המדוברת. בלשנות עברית כרך 63-62 עמודים 33-13
Amir, N., Silber-Varod, V. & Izre’el, S.
Characteristics of Intonation Unit Boundaries in Spontaneous Spoken Hebrew: Perception and Acoustic Correlates,” Proceedings of the 2nd International Conference on Speech Prosody - SP2004 (Nara, Japan, 2004), pp. 677-680.

"מי הבוס?" טביעות האצבע הקוליות של תפקיד הדובר בדיאלוגים", הרצאה בסגנון TED במסגרת ליל המדענים "האנושות בשנת 2050", האוניברסיטה הפתוחה, 19 בספטמבר 2017.

"דינמיקה בדיאלוגים: כיצד תפקידים ויחסים בין-אישיים באים לביטוי באינטראקציה קולית?" הרצאה במסגרת המפגש השלישי בסדרת Meet-Ups באקדמית תל-אביב-יפו, 11 בספטמבר 2017.

ורד זילבר-ורוד וענת לרנר, "מכונות לומדות להקשיב": איך המחשב מזהה את העקבות הדיגיטליים של הקול האנושי?", כתבה בעיתון "הארץ", 15.8.2017, בלוג מעבדת המדיה והמידע של האוניברסיטה הפתוחה.

האוניברסיטה הפתוחה הדיגיטלית: ארבעה עשורים בחזית טכנולוגיות הוראה ולמידה, מאת ד"ר אינה בלאו וד"ר ורד זילבר-ורוד. מוסף "על הזמן: הזמן במחקר ובחוויה האנושית", עיתון הארץ, מאי 2016.

סכר הידע: עיבוד דיבור ושפה טבעית לתקשורת אדם-מכונה. הרצאה במכללה האקדמית תל אביב-יפו, 19 ביוני 2016.

ורד זילבר-ורוד, מהפכת הדיבור בעיצומה? בתוך:מגזין למנהלים גיליון מס' 10, קיץ 2015, האוניברסיטה הפתוחה.

תקציר: עד כמה הטכנולוגיות באמת מנצלות את אחד ממקורות המידע הזמינים לנו ביותר - הדיבור? האם ייתכן מצב שבו אדם שנפטר יקריא בקולו סיפור שנכתב 20 שנים לאחר מותו? מהו בעצם אמצעי התקשורת המועדף כיום בין אדם לחברו ובין אדם למכונה? ד"ר ורד זילבר-ורוד, חוקרת דיבור, בוחנת עד כמה הטכנולוגיות באמת מנצלות משהו שאנחנו עושים בו שימוש כל יום וכל היום - הדיבור.

חזרה