נהלים

תקנות והנחיות

* תקנות והנחיות בנושאי בחינות
* תקנון המשמעת לסטודנטים
* מניעת לימודים – כללים והנחיות
* ציונים לתואר ראשון – כללים והנחיות
* החוק למניעת הטרדה מינית


חזרה

Loading