האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10477 מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים

10477 מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

ידע קודם מומלץ: לפחות קורס אחד מבין הקורסים עמוס עוז וא"ב יהושע – התחלות, הסיפור העברי בראשית המאה ה-20, תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו.

פיתוח הקורס: ד"ר חנה הרציג (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' דן מירון

יועצים: פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' גבריאל צורן

הסיפורת הישראלית של שנות השמונים מתאפיינת בשגשוג יוצא דופן ובהופעתן של כמה מהיצירות המעניינות ביותר בסיפורת העברית החדשה. מטרתו הראשונה של הקורס היא להביא ניתוח מפורט וחדשני ברובו של כמה מהיצירות האלה, שעניינו של קהל הקוראים והמבקרים בהן הוא נרחב ביותר.

הסופרים העומדים במרכז הקורס הם: יעקב שבתאי, יהושע קנז, א"ב יהושע, דוד גרוסמן, יואל הופמן. הקורס בוחן את מאפייניו הייחודיים של כל אחד מהסופרים, ואת מקומו של כל אחד מהם במסגרת ההתפתחויות בסיפורת הישראלית בעשורים האחרונים. הניתוח מצביע גם על המשותף לסופרים אלה לעומת הנורמה של סיפורת שנות השישים, ועל האופן שבו הם סוללים את הדרך ל"סיפורת החדשה" הנכתבת בימים אלה, או מייצגים אותה.

באמצעות הניתוח יתאפשר שרטוט של מגמות תמטיות המתקשרות לפרובלמטיקה המשמעותית להבנת תמורות בעולמו של הפרט והכלל הישראלי בשנים האחרונות.

הקורס כולל את ספר הקורס וחוברת הדרכה לתרגול החומר הנלמד.

ספר הקורס

פרקים 2-1

מבוא המציג את המכנים המשותפים לסופרים המוצגים בקורס, על רקע הנורמות של סיפורת שנות השישים לעומת הסגנונות השונים של "הסיפורת החדשה"

פרק 3

יעקב שבתאי: סוף דבר

פרק 4

יהושע קנז: סיפורי מומנט מוסיקלי

פרק 5

יהושע קנז: התגנבות יחידים

פרק 6

א"ב יהושע: מר מאני

פרק 7

דוד גרוסמן: ספר הדקדוק הפנימי

פרק 8

יואל הופמן: סיפורי ספר יוסף

פרק 9

יואל הופמן: ברנהרט

הסטודנטים מתבקשים לקרוא את הרומנים הנדונים בפרקים 9-3. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.