האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10760 פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון

10760 פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם הקורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל או מדיניות ציבורית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: מבוא לפוליטיקה השוואתית.

פיתוח הקורס: פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' איל בן-ארי, פרופ' שלמה מזרחי, ד"ר שרית הלמן, ד"ר אורנה ששון-לוי, ד"ר עדנה לומסקי-פדר, ד"ר דניאל ממן

הקורס מלבן סוגיות מרכזיות שעניינן ההשפעות ההדדיות בין הצבא לבין המדיניות הציבורית, ונבחנת גם מידת תרומתם של כלים תאורטיים אחדים למקרה של ישראל.

בניגוד לדימוי הרווח בישראל של "צבא שיש לו מדינה", הקורס מנסה להראות את ההשפעה המשתנה של הצבא על עיצוב המדיניות הציבורית לאורך השנים, ואת ההשפעה הגוברת והולכת שיש למדיניות האזרחית על אופני התנהלותו של הצבא.

המטלה המסכמת בקורס היא כתיבה של מחקר מדיניות קצר (‏במקום בחינה‎)‏.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים.

בקורס חלה חובת השתתפות במפגשים.


1 הקורס נקרא בעבר סדנה: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון(‏4 נ"ז‎)‏.