האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10860 חשבונאות ניהולית

10860 חשבונאות ניהולית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

ידע קודם דרוש: הקורס יסודות החשבונאות, או עמידה בבחינת הפטור בהנהלת חשבונות2

פיתוח הקורס: פרופ' יהושע לבנת (‏‏כתיבה‎‎)‏‏, ד"ר יאיר בהר, פרופ' ניצה גרי, ד"ר יעקב קמין, ד"ר אפרת שוסט, רו"ח אהרון פילין, רו"ח יפעת שגב.

יועצים: פרופ' חיים פלק, פרופ' בעז רונן, ד"ר יעקב גולדשמידט, ד"ר משה וייסמן, ד"ר אריה נחמיאס

מטרות הקורס

הקורס עוסק בשימושים במידע חשבונאי לצרכי קבלת החלטות ניהוליות בארגון. הקורס מציג בפני הסטודנטים כלים ומודלים המשמשים לצורך הקצאת עלויות ותמחיר מוצרים, תכנון, בקרה והערכת ביצועי הארגון, וזאת במטרה להעלות את ערך הארגון. הנושאים בקורס מוצגים באופן המשלב את ההיבטים הכלכליים התיאורטיים ואת ההיבטים הניהוליים היישומיים. הקורס מכשיר את הסטודנטים ללימודי המשך של החשבונאות הניהולית.

נושאי הלימוד


1 או הקורס הקודם בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 ניתן לגשת לבחינת הפטור ארבע פעמים בלבד. ההרשמה לבחינה כרוכה בתשלום.