האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10861 חשבונאות ניהולית מתקדמת

10861 חשבונאות ניהולית מתקדמת‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם הקורס חשבונאות ניהולית2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עדן, פרופ' בעז רונן, פרופ' ניצה גרי, רו"ח אורלי ענווה.

יועצים: פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר אריה ברן, ד"ר צבי ליבר.

הקורס מתמקד בשילוב מערכות החשבונאות הניהולית עם גישות ניהול חדשניות, במטרה להשביח את ערך הארגון. במסגרת הקורס, יכתבו הסטודנטים עבודה מסכמת נרחבת.

מטרות הקורס

חומר לימוד

הקורס מבוסס על הספרים:

עדן, י., רונן, ב., 2006, "לי זה עולה יותר - קבלת החלטות ניהוליות, תמחיר והשבחת חברות", מהדורה שלישית, הוצאת הוד-עמי בע"מ.

עדן, י., רונן, ב., 2006, "נושאים נבחרים בחשבונאות ניהולית מתקדמת", הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או אחד מבין הקורסים חשבונאות ניהולית ותמחיר שנלמד בפעם אחרונה בסמסטר ג2020, מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים.