האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10878 ניתוח נתוני עתק ואבטחת סייבר

10878 ניתוח נתוני עתק ואבטחת סייבר‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ב או הסקה סטטיסטית, תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע.

פיתוח הקורס: רו"ח טל דולב, פרופ' ניצה גרי

מטרות הקורס

הפרט והארגון משתמשים בכל רגע נתון במערכות מידע ופועלים במרחב המקוון. לצד התועלות, חושפות המערכות המקוונות את המשתמשים לסיכונים רבים. התקפות סייבר מציבות איום ממשי על פעילות הארגון. הקורס נועד להקנות ידע הנדרש בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, כדי להעריך את הסיכונים ואת היערכות הארגון להגנה מפני איומים על מערכות המידע, בהדגשת איומי סייבר. הקורס מציג את הפוטנציאל של ניתוח נתוני עתק (‏big data‎)‏ להשבחת ערך ארגונים. הקורס משלב ניתוח נתוני עתק עם תהליכי הביקורת ומדגיש את התועלת בשימוש בכלים של ניתוח נתוני עתק לצורכי בקרה.

נושאי הלימוד