האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה

10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם שניים מבין הקורסים ניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית-מיקרו1 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, בעיות בפילוסופיה של המוסר, מגמות בחברה הישראלית, מבוא לסוציולוגיה, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בן-ישראל (‏כתיבה‎)‏ וד"ר מיכל הורוביץ (‏כתיבה‎‎)‏, טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: השופט סטפן אדלר, פרופ' הדרה בר-מור, פרופ' אמירה גלין

קורס זה מהווה פן אחד ומיוחד של דיני העבודה וזכויות האדם. קיימים יחסי גומלין הדוקים בין ההתפתחות ההיסטורית של תופעת השוויון בעבודה לבין תחומים חוץ-משפטיים הנלמדים במסגרת דיסציפלינות אחרות בעיקר בהקשר הסוציולוגי, הפוליטי, ההיסטורי והפילוסופי. מהיבט זה מהווה הקורס נדבך משלים לקורסים מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏ וממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏.

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בהתפתחותו, במהותו, בהגדרתו, בתחולתו ובפרשנותו של עיקרון השוויון התעסוקתי במישור הבין-לאומי, במישור ההשוואתי ובמשפט העבודה הישראלי. במסגרת הקורס תיערך היכרות עם הגישות הרווחות כיום בעולם בתחום הבטחת השוויון בעבודה, עם הצורות השונות של הבטחת העיקרון ועם הכלים המשמשים לאכיפתו. יירכשו כלי עבודה שניתן יהיה ליישמם בחיי המעשה במערכת יחסי העבודה, ויוקנו אמות מידה להבנת המשמעות והחשיבות של ההכרה בזכויות אדם במישור העבודה ולהבטחתן המשפטית. במהלך הקורס גם יובהרו כיווני ההתפתחות של עיקרון השוויון בעבודה, המתגבשים לקראת המאה ה-21.

חומר הלימוד מבוסס על הספר שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה מאת פרופ' רות בן-ישראל (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1998‎)‏, על מדריך למידה ועל אתר הקורס הכולל יחידות מעודכנות בשיטת הרצפים שנעשו ע"י ד"ר מיכל הורוביץ 2022.

נושאי הלימוד