האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10902 היצירה הנבואית במקרא

10902 היצירה הנבואית במקרא‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מקרא

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מהקורסים: מבוא למקרא, ספר בראשית, ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל, מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה בממלכות ישראל ויהודה, מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא למקרא.

פיתוח הקורס: פרופ' זאב ויסמן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר שמאי גלנדר, ד"ר חיה כץ; משה שפרבר, טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' גרשון ברין, פרופ' משה גרסיאל, פרופ' יאיר הופמן, פרופ' משה ויינפלד, פרופ' שמואל ורגון, פרופ' נחום רוזל, פרופ' אלכסנדר רופא, פרופ' אד גרינשטיין, ד"ר עודד ליפשיץ, ד"ר סינתיה אדנבורג

מטרות הקורס

להכיר את היצירה הנבואית המקראית על תכניה, רעיונותיה, דרכי הבעתה וצורות התגבשותה לספרות קאנונית. לעקוב אחר התפתחותה למן המסר הבודד ועד לחיבורים המקיפים בכתב. להבחין בייחודה של ספרות הנבואה הישראלית לעומת טקסטים נבואיים חיצוניים שנתגלו במזרח הקדום; להבין את תופעת הנביא הישראלי, מקורות השראתו, שליחותו החברתית, הדתית והמדינית, ואת ייחודו לעומת טיפוסי נביאים שונים במזרח הקדום.

במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים ידע שיטתי בספרות הנבואה המקראית, על סוגיה וטיפוסיה, יכירו את השיטות והמגמות החדשות בחקר הנבואה הישראלית, ילמדו להתמודד עם דרכי פרשנות שונות של טקסטים נבואיים ועם הגישות השונות של הביקורת ההיסטורית והספרותית.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.