האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10902 היצירה הנבואית במקרא

10902 היצירה הנבואית במקרא‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מקרא

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא למקרא, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: אחד מהקורסים תולדות עם ישראל בימי בית ראשון, ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל, ספר בראשית.

פיתוח הקורס: פרופ' זאב ויסמן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר שמאי גלנדר, ד"ר חיה כץ; משה שפרבר, טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' גרשון ברין, פרופ' משה גרסיאל, פרופ' יאיר הופמן, פרופ' משה ויינפלד, פרופ' שמואל ורגון, פרופ' נחום רוזל, פרופ' אלכסנדר רופא, פרופ' אד גרינשטיין, ד"ר עודד ליפשיץ, ד"ר סינתיה אדנבורג

מטרות הקורס

להכיר את היצירה הנבואית המקראית על תכניה, רעיונותיה, דרכי הבעתה וצורות התגבשותה לספרות קאנונית. לעקוב אחר התפתחותה למן המסר הבודד ועד לחיבורים המקיפים בכתב. להבחין בייחודה של ספרות הנבואה הישראלית לעומת טקסטים נבואיים חיצוניים שנתגלו במזרח הקדום; להבין את תופעת הנביא הישראלי, מקורות השראתו, שליחותו החברתית, הדתית והמדינית, ואת ייחודו לעומת טיפוסי נביאים שונים במזרח הקדום.

במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים ידע שיטתי בספרות הנבואה המקראית, על סוגיה וטיפוסיה, יכירו את השיטות והמגמות החדשות בחקר הנבואה הישראלית, ילמדו להתמודד עם דרכי פרשנות שונות של טקסטים נבואיים ועם הגישות השונות של הביקורת ההיסטורית והספרותית.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.