האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10908 ניהול אסטרטגי

10908 ניהול אסטרטגי‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים שיטות מחקר במדעי החברה, ניהול השיווק, התנהגות ארגונית-מיקרו1 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, ניהול טכנולוגיה וחדשנות2, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר עומרי מורג, פרופ' יורם קלמן, דינה נוסבאום (‏עריכה‎)‏

אסטרטגיה עסקית אמורה לייצר לארגון תכנית עסקית לטווח הקצר, הבינוני והרחוק בכדי להוביל ליצירת יתרון תחרותי בר-קיימא מול המתחרים בענף. הקורס עוסק בתהליך המוביל לניסוח האסטרטגיה של חברות ותאגידים דרך ניתוח הסביבה, הענף ופנים הארגון ומתייחס גם להיבטי הבקרה והיישום של האסטרטגיה. הקורס כולל את המודלים, התאוריות והאסטרטגיות המובילות והעדכניות בתחום זה ומקנה לסטודנטים יכולת חשיבה אסטרטגית יחד עם כלים מעשיים לניסוח וליישום של האסטרטגיה של חברות ותאגידים.

חומר הקורס

הקורס מבוסס על המהדורה הבין-לאומית של ספר הלימוד:

G.R. Jones & W.L. Hill, Theory of Strategic Management (‏‏South-Western College Publishing, 2012‎‎)‏‏

ועל מדריך למידה

פרקי הספר

פרק 1

מנהיגות אסטרטגית, אסטרטגיה ויתרון תחרותי

פרק 2

ניתוח הסביבה החיצונית

פרק 3

ניתוח הסביבה הפנימית

פרק 4

בניית יתרון תחרותי דרך אסטרטגיות פונקציונאליות

פרק 5

בניית יתרון תחרותי ברמת היחידה העסקית

פרק 6

אסטרטגיה ליחידה עסקית וסביבת הענף

פרק 7

אסטרטגיה וטכנולוגיה

פרק 8

אסטרטגיה בסביבה גלובלית

פרק 9

אסטרטגיה ברמת התאגיד

פרק 10

אסטרטגיית הגוונה של תאגידים

פרק 11

ביצועי התאגיד, ממשל תאגידי ואתיקה עסקית

פרק 12

יישום האסטרטגיה בענף יחיד


1 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.

2 הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ אינו מהווה תנאי קבלה חלופי לקורס זה.